ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ U SOUDU

JUDr. Dagmar KLÁSKOVÁ

Kontakt

Kudy se k nám dostanete?

Advokátní kancelář Hradec Králové
E-mail: klaskova@ak-usoudu.cz

Odměna za poskytované  právní služby je určena dohodou mezi advokátkou a klientem. Není-li výše odměny určena tímto způsobem, řídí se ustanovením o mimosmluvní odměně vyhlášky č.177/1996 Sb.(advokátní tarif).

Ke každému úkonu právní služby  náleží  režijní paušál ve výši 300,- Kč /poštovné, použití telefonu a faxu, parkovné, pořizování kopií  apod./

Níže uvedené ceny smluvní odměny jsou orientační, jejich přesná výše je vždy dohodnuta ve vztahu k odborné a časové  náročnosti poskytované právní služby.

Advokátka není plátcem DPH.

Smluvní odměna:

 • časová odměna: hodinová sazba od 2.000,- Kč za hodinu času účelně vynaloženého na poskytování právní služby (účtováno za každou započatou půlhodinu).
 • odměna stanovená dle předmětu plnění, časové a odborné náročnosti: např. sepis listin v rozvodovém řízení (návrhu na rozvod manželství, návrh na úpravu poměrů k nezl. dětem, návrhu vypořádání společného jmění manželů) od 4000,- Kč
 • paušální odměna: poskytovaná při dlouhodobější spolupráci za zvýhodněných podmínek v měsíční či hodinové sazbě

  

 odměna  za úschovu listin a finančních prostředků, ověření podpisu:

 CENÍK – úschovy

 •  do  1 mil....4000,- Kč
 •  1,5mil.....4500 Kč
 •  2 mil.....5000,- Kč
 •  2,5 mil.......5500,- Kč
 •  3 mil....6000,- Kč
 •  3,5 mil.....6500 Kč
 •  4 mil.....7000,- Kč
 •  5mil.......8000,- Kč
 •  ověření podpisu 30,- Kč /bez DPH/