ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ U SOUDU

JUDr. Dagmar KLÁSKOVÁ

Kontakt

Kudy se k nám dostanete?

Advokátní kancelář Hradec Králové
E-mail: klaskova@ak-usoudu.cz

Naše zásady:

Právní služby jsou poskytovány s veškerým úsilím a péčí k nejvyšší spokojenosti klienta a jeho oprávněných zájmů, se zachováním individuálního a osobního přístupu.

Důraz je kladen jak na rychlost a flexibilitu, tak preciznost provedené práce a přiměřenost vynaložených nákladů.

Při řešení požadavků klientů se snažíme přizpůsobit časovým možnostem klienta,  jeho zvláštním požadavkům a možnostem.

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR byla Česká advokátní komora (www.cak.cz) pověřena mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů).